Informacje o Ameryce Łacińskej

< Powrót do aktualności

Rocznica wprowadzenia fujimorismo w Peru

5 kwietnia 1992 roku prezydent Alberto Fujimori przeprowadził zamach stanu. Rozwiązał wszystkie demokratyczne instytucje państwowe, tj. parlament, senat, trybunał konstytucyjny i wprowadził dyktaturę.
W rocznicę tych wydarzeń ocena tych działań jest odmiennie różna. Dzieci Alberto Fujimori oraz politycy związani z prezydentem, twierdzą, że był to kontratak dla rozwoju terroryzmu w państwie przez ruch Świetlisty Szlak, który w tamtym okresie zagrażał już stolicy Limie, doszło do kilku aktów terrorystycznych.
Przeciwnicy działań prezydenta, stoją na stanowisku, że był to atak na demokratyczne instytucje i wprowadzenie autokratycznych metod rządzenia państwem, które w żaden sposób nie mogą być usprawiedliwione.
W sondażu przeprowadzonym dla peruwiańskiego dziennika El Comercio, 47% ankietowanych uważa, że wprowadzenie zamachu stanu było koniecznością, 38% uważa, że nie było konieczne.
Zapytano również o to, czy jeśli powróciliby do roku 1992, to zgodziliby się na taki przebieg wydarzeń, 37% – odpowiedziała tak, 50% było na nie.