test14

CRIOLLO

Criollo (pol. Kreol/ kreolski) to słowo, które w Ameryce Łacińskiej w zależności od kraju oznaczać może wiele rzeczy, ale przede wszystkim trzy:
• określa się nim białego człowieka, urodzonego w Ameryce, a będącego potomkiem Europejczyków
• tym samym słowem określa się także urodzonego w Ameryce potomka afrykańskich rodziców
• criollo to również nazwa języka używanego na obszarze Karaibów, bazującego na słownictwie francuskim i afrykańskiej gramatyce;
Oryginalnie słowo to pochodzi od hiszpańskiego criar (port. crioulo) = ,,wydawać na świat”, ,,wychowywać”, ,,hodować” , a początek swój wzięło z czasów kolonizacji Ameryki, kiedy to Kreolami zaczęto nazywać potomków hiszpańskich zrodzonych już na ziemi amerykańskiej. W ówczesnym społeczeństwie Kreole stali w hierarchii niżej od rodowitych Hiszpanów, nie mogli zajmować wyższych stanowisk administracyjnych, zarezerwowanych wyłącznie dla Hiszpanów, ale mimo to dominowali w ekonomicznej sferze życia. Obecnie wskutek wielu czynników historycznych słowo criollo zyskało wiele nowych znaczeń, ale w większości wypadków chce powiedzieć mniej więcej tyle, co ,,urodzony na tej ziemi”, aczkolwiek niekiedy używane jest w celu podkreślenia nie-amerykańskich korzeni.