test14

GRINGO

Gringo to określenie, jakim posługują się mieszkańcy Ameryki Łacińskiej w stosunku do cudzoziemców, a szczególnie Amerykanów. Odnosi się do osoby, która używa innego języka niż hiszpański. Ma w sobie znaczenie pejoratywne, ale nie zawsze.
Wzięło się ono z początków XX wieku, w okresie wojny amerykańsko-meksykańskiej, kiedy to amerykańscy żołnierze, ubrani w zielone mundury pojawiali się w meksykańskich miastach. Reakcją Meksykanów był zwrot „Green go”. Drugie wytłumaczenie mówi, że Amerykanie po zdobyciu miasta Monterrey, defilowali, śpiewając piosenkę o tytule „Gree grow the Grass”.
W różnych krajach może mieć też inne znaczenie, np. w Argentynie oznacza Włocha lub osobę o włoskim pochodzeniu, który mieszka na wsi lub na prowincji. W Argentynie gringo jest mniej używane, bardziej powszechne jest Yanqui.
W Kolumbii używa się określenia hacerse un gringo, ma podobne znaczenie co powiedzenie udawać Greka, tzn. udawać, że czegoś się nie wie.
Na Kubie używa się również określenia Yuma.
Określenie gringo częściej używa się w stosunku od osób o jasnej karnacji i blond włosach.
W Peru przydomek La Gringa używany jest dla Sofii Mulanovich, serferki o dużych osiągnięciach sportowych, z pochodzenia Chorwatki.