Informacje o Ameryce Łacińskej

< Powrót do aktualności

Ochrona wysp Galapagos

Pojawiła się propozycja ograniczenia liczby turystów na wyspach Galapagos.
Cel: lepsza ochrona rodzimych gatunków.

3 dekady temu na wyspy przyjeżdżało rocznie 20 tysięcy odwiedzających, obecnie liczba ta wzrosła do 180 tysięcy. Powiększyła się również liczba rezydentów – z 1300 (w 1950 r.), do 25 tysięcy (w 2010 r.). Dla Ekwadoru, do którego należą wyspy, oznacza to również niezaprzeczalne wpływy finansowe.
W Parku Narodowym istnieją limity przyjazdów, ale tylko dla obszarów o wyjątkowej ochronie. Nie ma limitów dla całego archipelagu.

 

Wraz ze wzrostem ruchu turystycznego i stałych mieszkańców, powiększyła się populacja gatunków inwazyjnych – szczurów, ślimaków czy os. Szkodzą one i zagrażają zwierzętom i roślinom endemicznym na wyspach.

 

Negatywny wpływ na przyrodę Galapagos mają również globalne zmiany klimatyczne, które objawiają się tu w podwyższonej sumie opadów. Nicolas Stern odpowiedzialny z ramienia Fundacji Charlesa Darwina za badania na Galapagos, uważa również, że zmiany temperatury są sprzyjające dla obcych gatunków.

 

Kolejnym problemem są zwiększone ilości jedzenia i paliwa, które zwiększają ryzyko przenoszenia zarazków, insektów na archipelag.
Jednym z przykładów tych zagrożeń było rozbicie i zatonięcie tankowca, z którego wyciek paliwa zabił ok. 60% iguan na wyspie Santa Fe.
Rząd Ekwadoru będzie starał się ograniczyć wykorzystanie paliwa kopalnego do wytwarzania elektryczności na archipelagu do 2020 roku.
Więcej informacji o ochronie Galapagos, wpływie zmian klimatycznych na przyrodę oraz skutkach wzrostu populacji można dowiedzieć się na stronie Parku Narodowego Galapagos:http://www.galapagospark.org/index.php