PIELGRZYMKA

Pielgrzymka to podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsca świętego, sanktuarium, miejsca objawień lub innego związanego z kultem religijnym. Podróż taka odbywa się nie tylko z pobudek turystycznych, ale przede wszystkim duchowych – może być podróżą w głąb siebie, wyciszeniem, formą modlitwy.
Programy pielgrzymek zawierają punkty programu jak w typowych wycieczkach objazdowych, wzbogacone są jednak o miejsca kultu, w których przewidziany jest czas na Mszę Świętą i na modlitwę. Zwiedzanie przeplatane jest z wypoczynkiem i sprawowaniem sakramentów.
W ofercie pielgrzymka do Meksyku, do słynnej Bazyliki Matki Boskiej z Guadelupe połączona z rocznicą cudownego objawienia na wzgórzu Tepeyac (grudzień), uczestnictwo we Mszy Świętej i odpuście. Peru – miejsce dawnych kultów religijnych oraz Brazylia – odwiedziny licznych sanktuariów oraz klasztoru pierwszego świętego Brazylijczyka – Św. Galvao.